SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Pokud se hodláte registrovat na našich webových stránkách, je nutné udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Vaše osobní údaje dostatečně chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracovává majitel webových stránek Veronika Radilová, veronika.radilova@post.cz (dále jen „Správce“). Zpracování osobních údajů provádí jen a pouze Správce, který je nepředává třetím osobám.

Správce zpracovává tyto osobní údaje:
a, e-mailová adresa
b, IP adresa
c, přihlašovací údaje k účtu

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel registrace na našich webových stránkách a umožnění účasti v online tRPG Gallirea. Bez těchto osobních údajů nemůže být Vaše registrace vyřízena. E-mailová adresa je nutná, pokud by Vás bylo nutné kontaktovat. IP adresa je nutná pro zabránění možné tvorby multiúčtů nebo pro zablokování účtů, které porušují vnitřní pravidla stránky (např. nevhodné vyjadřování). Přihlašovací údaje jsou uchovávány pro plynulý chod stránky.

S výše uvedeným zpracováním udělujete výslovný souhlas (odkliknutím políčka „souhlasím s podmínkami“ při zakládání účtu). Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu Správci nebo jeho kontaktováním skrze vnitřní vzkazový systém stránky. Vaše data budou zpracovávána, dokud si nebudete přát jejich smazání nebo budou automaticky smazána po Vaší roční neaktivitě.

Vždy máte právo:
a) Vzít souhlas kdykoliv zpět
b) Požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
c) Požádat vysvětlení, proč Vaše osobní údaje zpracováváme a jak je zpracováváme
d) Vyžádat si přístup k těmto údajům, údaje si tak můžete ověřit nebo aktualizovat
e) Požadovat výmaz osobních údajů, Vaše osobní údaje budou smazány v lhůtě 30 dní od potvrzení přijetí Vaší žádosti o smazání Správcem, pokud nejsou vázány jiným zákonem

V případě, že chcete jakéhokoli práva využít kontaktujte Správce na výše uvedené emailové adrese nebo vzkazem skrze vnitřní systém webu.
Pokud budete mít podezření na pochybení se zpracováním osobních údajů ze strany provozovatelů webové stránky, budeme rádi, pokud nás kontaktujete, abychom sjednali nápravu.
Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.

Všechna práva vyhrazena ©
Zákaz kopírování. Veškerý obsah je chráněn autorským právem.
Obrázky a texty náleží jejich právoplatným autorům.