Notice: Use of undefined constant username - assumed 'username' in /data/web/virtuals/165597/virtual/www/require/mod/profile.php on line 62

Notice: Use of undefined constant username - assumed 'username' in /data/web/virtuals/165597/virtual/www/require/mod/profile.php on line 62

Notice: Use of undefined constant username - assumed 'username' in /data/web/virtuals/165597/virtual/www/require/mod/profile.php on line 66

Notice: Use of undefined constant username - assumed 'username' in /data/web/virtuals/165597/virtual/www/require/mod/profile.php on line 66

Notice: Undefined variable: jsemmulti in /data/web/virtuals/165597/virtual/www/require/mod/profile.php on line 668

Notice: Undefined variable: zdravi in /data/web/virtuals/165597/virtual/www/require/mod/profile.php on line 733

Notice: Undefined variable: energie in /data/web/virtuals/165597/virtual/www/require/mod/profile.php on line 733

Notice: Undefined variable: stesti in /data/web/virtuals/165597/virtual/www/require/mod/profile.php on line 733

Notice: Undefined variable: kaminky in /data/web/virtuals/165597/virtual/www/require/mod/profile.php on line 733
Gallirea - Profil

Tayneavatar

Poznámka

Místa:
Studánky
Elysejská pole
Jezevčí les
Lužiny
kopce Tary
Orlí Dráp
řeka Kiërb
Neprobádaný les
řeka Aina
Velké vlčí jezero
Východní Galtavar

Historie:
10. 1.-registrace
14/15. 1.-přijetí registrace
18. 1.-31. 1.-bez potkání jediného vlka
1. 2. - 14. 2. - potkává Lilith
15. 2. - 11. 3. - potkává Siriuse
29. 3. - ... - potkává Whiskey

Známé postavy:
Lilith - nezná jménem, spíš +
Sirius - zná jako Alastora, spíš -
Whiskey-zná jménem, velké +

Informace

Uživatelské jméno tayne
Zobrazované jménoTayne
Skupina Vlci
Zaregistrován od 10.1.2021 17:11
Naposledy aktivní 15.5.2021 9:37
Příspěvků 42, zobrazit >
Počet přihlášení 42
Pohlaví vlka:Samice
Postavení ve smečce:Tulák
Partner:... nemá partnera
Smečka:... nemá smečku
Datum narození:1.1.2018
Matka/Otec:Varet /Attu
Sourozenci:Lifan♂, Thili♀, Niami♀, Ingelo♂
Potomci:... nemá žádné potomky
Úkryt:... nemá úkryt

Povaha

Na první pohled působí uzavřeně a zamyšleně. Nemá ráda neznámé vlky a s nově příchozími toho moc nenamluví, ale ani v přátelské rozmluvě zrovna nehýří slovy. Je opatrná a spíše plachá, nemá ráda hlučné společníky. Smát se jí málokdy někdo zahlédne a když už, tak málokdy je jasné čemu. Působí dojmem, že je nemožné jí vyvést z rovnováhy, tím víc někoho překvapí, když na něho vyjede. Napadený to většinou způsobí posměvačnými narážkami na ní, nebo na její rodinu či přátele. Když už se rozčílí, tak její vztek nezná mezí, ale jak rychle přišel, tak i odejde. Většinou se pak na delší dobu skryje do ústraní a zasaženému se delší čas vyhýbá. Hádky nevyhledává a při rozmluvách setrvává v mlčení. I přes to se někdy vloží do diskuze, když cítí, že se jedná o něco důležitého. Někdy působí až netečně. Což neznamená, že by jí nějaká autorita mohla snadno ovládat, samozřejmě když se jí zdá rozumné to, co se po ní žádá, tak nemá námitek a udělá to, ale pokud by si někdo myslel, že jí díky svému postavení přesvědčí skočit ze skály, tak brzy pozná, jak se šeredně pletl. Sama se vyhýbá možnostem být vůdce, jelikož by pak každého provinění spadl na její hlavu a nejspíše by neunesla tíhu zodpovědnosti.
Pod tvrdou slupkou se skrývá dobrosrdečná povaha, kdy se nebojí pomoci ostatním. Má ráda malá vlčata a kdyby se nebála se zesměšnit, někdy by si s nimi ráda sama hrála. Bohužel díky tvrdé výchově ve smečce, kdy se z nich snažili dalo by se říci bojovníky, v ní utkvěla myšlenka, že hraní si s vlčaty není vhodné pro dospělé vlky. A to nás přesunuje k dalšímu bodu a to že je hravá, i když tato vlastnost se málokdy pro loupne na povrch. Ctí tajemství a nikdy by svoje, ani cizí nikomu neprozradila. Má ale i stinné stránky, jako že ráda odhaduje ostatní, v čemž ale vůbec nevyniká a často si vytvoří špatný názor, který pak nerada mění. Je tvrdohlavá a nebojí si jít za svým cílem, i když ne zrovna přes mrtvoly, ale i tak někdy využije ostatních. Ani ne tak lží, ale hraním si se slovy se jí někdy podaří přesvědčit vlka, že například to co řekl před měsícem jako “možná“, bylo vlastně “určitě“ .Nemá ráda zbabělé vlky, které nepovažuje za hodné se vlky nazývat. Sama byla vychována k pohrdání zbabělci, ale zase uznávání hrdinských činů, i kdyby to byly skutky nepřítele. Většinou se chová netečně a ostatní pocity vyplavou na povrch o samotě, či v kruhu nejbližších přátel. I když bývala zvědavá, poslední zkušenost s podivnou jeskynní v ní zvědavost dosti potlačila. Stala se díky tomu opatrnější a více přemýšlí než někam vleze, více se začala projevovat její opatrnost.
Ráda se koupe a plave ve vodě, nebo pozoruje kapky deště z pod nějakého převisu. Také má ráda les a východy slunce, u kterých se často zamyslí a pak neslyší nevidí. Fascinuje jí mlha a už se jí povedlo v ní zabloudit. Nejraději jí ryby. Ač to popírá i ona se něčeho bojí a to noční bažiny. Když se nad nimi míhají světýlka a na nebi září měsíc, nikdo by jí tam nedostal, ani kdyby jí na kolenou prosili. Nerada dlouho zahálí, i když krátký odpočinek neškodí.

Příběh a zajímavosti

Narodila se do smečky, která žila uprostřed pralesa. Jejich Alfa byl mírný, takže dovolil i Kappám mít vlčata. Vlci ve smečce byli tvrdí a pohrdali zbabělostí.
Tayne se narodila v zimě jako nejmladší, kdy mrzlo až praštilo. Její rodiče byli Kappy, otec měl jméno Attu a matka se jmenovala Varet. Nejstarší byl Taynin bratr Lifan, pak byly její sestry Thili a Niami a nakonec bratr Ingelo.
Hned jak mohli, začali objevovat noru, ve které bydleli. Zvláště Ingelo pořád někam lezl. Tayne nejraději, když se matka zaobírala ostatními, odběhla k východu a mžourala ven, hrozně jí zajímalo, jak to tam vypadá. To byla sláva, když je matka poprvé vyvedla ven. Všichni její sourozenci i s ní se rozprchli a všichni vlci měli co dělat aby je pochytali. Tayne se jim podařila chytit jako první, jelikož byla nejslabší a tak daleko nedoběhla. Ještě horší to měla Varet, když začala vlčata žvatlat, to pak nebylo slyšet vlastního slova. Oni totiž sourozenci zjistili, že si velcí pořád o něčem povídají a jelikož chtěli být jako oni, bylo jasné že musí taky povídat, i když nikdo, ani oni sami, nevěděl co povídají. Po nějaké době se jim dalo něco říci a oni to pochopili, i když jim to bylo stejně jedno. I oni sami začali povídat smysluplněji, ale rozuměla jim jenom jejich maminka.
Postupně se začali vydávat na průzkum po okolí, kdy je nejčastěji vedl Ingelo, i když byl skoro nejmladší. Také se někdy poprali, i když to byly rvačky neškodné. Velmi často to byl Ingelo proti Niami, která jako starší považovala za svojí povinnost, aby jejich skupinku vedla ona. Někdy se také poprala Tayne se svými sestrami, většinou to bylo kvůli jejich posmívání a skoro vždy to vyhráli sestry, jelikož byly silnější. Lifan se do jejich sporů nikdy nemíchal a stál spíše stranou. I přes ty drobné neshody se měli sourozenci docela rádi. Samozřejmě, že jejich malé výpravy nebyly bez dobrodružství. Jednou vzbudili velikánskou krajtu a měli co dělat, aby jí utekli. Jindy zase honili motýly a pak museli přes noc museli zůstat venku, jelikož se ztratili. Po této výpravě dostali od matky i otce velmi vyhubováno. Někdy je brával Attu na lov a ukazoval jim jak se mají plížit a tak dále. I když se potom domů vraceli s prázdnou.
Když jim bylo sedm měsíců, dostal je na starost učitel Jesso, který je postupně začal učit znát rostliny a zvířata a také, že zbabělostí se má pohrdat, hrdinství opěvovat a správný vlk nedává najevo své city. Sem tam se učitel zmínil, že každý má magii a tak různě, ale většinou to byly pouhé náznaky, učitel jim nesměl prozradit, co se chystá. Byla tam i jiná vlčata a mezi všemi se postupně utvářelo pouto přátelství. Všem učení celkem šlo, až na Lifana, který stále nedovedl pochopit zásady smečky. Takový stav trval až do jednoho roku kdy měli podstoupit zkoušku, aby se zjistilo jakou mají magii.
Při zkoušce, kdy nevěděli o co se jedná, se měli podrobit psychickému i fyzickému nátlaku. Postupně přicházeli na řadu, některým se magie projevila hned na začátku, jako Thili a Niami, jiným se to stále nedařilo jako Tayne a Ingelovi. Jelikož se jim je ničím nedařilo vyvést natolik z míry, aby se magie projevila, rozhodli se vůdci, že je nechají v noci na okraji bažiny světel.
Na večer je tam odvedli a nechali je tam o samotě. Když padla tma a na obloze se objevil měsíc, nad bažinami se objevila světýlka a mířila k nim. Ingelo najednou věděl, že na ně chtějí zaútočit. Světýlka se přibližovala a voda na bažině se začala vlnit. Ingelo s Tayne na plamínky zavrčeli, s těmi to ani nehnulo. Světla začala kolem nich kroužit, když tu vyběhli vůdci a světýlka zahnali, pozorovali vlčata v úkrytu a věděli, že magii prokázali.
Den po zkoušce oznámil Alfa vlčatům výsledky. Lifan s Niami měli magii ohnivou, Thili zemní, Ingelo myšlenky a Tayne vodní. Po této zkoušce se zase vrátili k učení, s tím rozdílem že přidali lov a boj. Po půl roce, bylo jim tedy rok a půl, měli podstoupit rituál přijetí do smečky. Jelikož jejich smečka nechtěla mít u sebe zbabělce či velmi slabé, považovalo se to za nutné, aby poznali jejich odvahu. Většinou se to všem budoucím členům povedlo, málokdy byl někdo označen za nehodného být členem smečky. Hlavní bylo porazit vlka, většinou to byli provinilci nebo tuláci, kteří byli zajati. Nestačilo vlka jenom přemoct, museli ho i zabít. Když přišla na řadu Tayne, nedovedla vlkovi život vzít a udělila mu milost. To brala smečka jako projev slabosti a vykázali jí ze svého území. Ingelo se k ní přidal, stejně chtěl smečku opustit. Otec s matkou byli zdrceni, ani ne tak ztrátou svých dětí, jako spíš poskvrnění rodové cti. Ostatní sourozenci v duchu Tayne litovali, ale nic neříkali, aby je nevykázali také.
Tayne s Ingelem se vydali pralesem pryč od smečky. Po několika dnech se dostali z lesa ven a byli ohromeni velikostí planiny, kterou viděli. Také tam žila jiná zvířata, než na jaká byli zvyklí. Připojili se ke stádu divokých krav a putovali s ním po dlouhou dobu. Mělo to několik výhod, mohli kdykoliv něco ulovit, hlavně staré nebo nemocné kusy, aby stádo neoslabili, mnoho menších šelem se stádu vyhýbalo, takže byli ve větším bezpečí a hlavně se vůdce stáda vyznal v krajině a vyhýbal se vlčím i jiným smečkám, takže se nemuseli bát, že vstoupí na cizí území. Po nějaké době se od stáda odpojili a vydali se zase dál. Cestou potkali mladou vlčici, která se k nim připojila a Ingelo se rozhodl, že s ní založí rodinu. Tayne se tedy s nimi rozloučila a vydala se dál, tentokrát na sever. Tam se setkala s přátelskou smečkou, u které nějakou dobu žila. Byli tam samí bílí vlci, jelikož tam skoro celý rok byl sníh. To nebylo pro Tayne zrovna nejlepší, ona byla tmavá a tak na sněhu zářila jako bílý vlk na zelené louce. Díky tomu se jí dosti často nepodařilo nic ulovit a byla odkázaná na ostatní lovce. Proto se po nějaké době se smečkou rozloučila, a protože nechtěla být smečce přítěží, vydala se zase dál.
Hledala les, který by připomínal domov, temný a slunný zároveň. Jednou objevila vstup do nějaké jeskyně a tak se ho rozhodla prozkoumat. Chodba vedla dál a dál, různě se rozpojovala a zase spojovala, chvíli vedla nahoru a zase dolu. Už tam bloudila dva dny a myslela si že zajde žízní, když jí jedna cesta přivedla do hluboké a prostorné síně. Vprostřed bylo jezírko vody a ze stropu vyseli krápníky. S radostí se napila vody a vydala se dál. Nejspíše ale byla ta voda zkažená, jelikož se jí začala motat hlava, mlžilo se jí před očima, chvíli viděla dvojmo, trojmo, chvíli neviděla vůbec. Tak se další den potácela chodbami a najednou uviděla před sebou světlo. Vyběhla ven a hone pryč od jeskyně. Asi ještě den se motala, nějakým zázrakem se jí podařilo přejít řeku a nakonec unavená usnula na okraji. Když se probrala z omámení nevěděla kde je, nikdy na tom místě nebyla. Opodál spatřila vlka, který jí se zájmem pozoroval. I když jí to nebylo po chuti, zeptala se ho kde je. A on že se to tu jmenuje Gallirea. Sice o ní nikdy neslyšela, ale zdála se jí mnohem přívětivější než všechny před tím navštívené země. A možná tu najde to co hledá, nový domov.

Ocenění, questy a výpravy (zobrazit)

Vlastnosti

Síla 10%
Vrozená síla: 30% / Bonusy: 0%
Rychlost 10%
Vrozená rychlost: 30% / Bonusy: 0%
Vytrvalost 10%
Vrozená vytrvalost: 50% / Bonusy: 0%
Obratnost 10%
Vrozená obratnost: 50% / Bonusy: 0%
Taktika lovu 10%
Vrozená taktika lovu: 40% / Bonusy: 0%

Doplňující vlastnost

1. level 2. level 3. level 4. level 5. level 6. level 7. level 8. level 9. level 10. level

Magie

Vrozená magie


1. level 2. level 3. level 4. level 5. level 6. level 7. level 8. level 9. level 10. level
Bonusy: //

Doplňující magie

1. level 2. level 3. level 4. level 5. level 6. level 7. level 8. level 9. level 10. level
1. level 2. level 3. level 4. level 5. level 6. level 7. level 8. level 9. level 10. level
1. level 2. level 3. level 4. level 5. level 6. level 7. level 8. level 9. level 10. level
1. level 2. level 3. level 4. level 5. level 6. level 7. level 8. level 9. level 10. level
1. level 2. level 3. level 4. level 5. level 6. level 7. level 8. level 9. level 10. level
...
...
...
...
...

Všechna práva vyhrazena ©
Zákaz kopírování.Veškerý obsah je chráněn autorským právem.
Obrázky a texty náleží jejich právoplatným autorům.